+386 (0) 7 49 02 180

Družbena odgovornost

GSE goes GREEN!

Družbena odgovornost, kot jo v razumemo in uresničujemo v podjetju TIPS, izhaja iz našega osnovnega poslanstva, to je celovite oskrbe s produkti GSE. Nenehno in skozi vse dejavnosti si prizadevamo za okolju prijazno, zanesljivo in cenovno konkurenčno oskrbo z GSE.

Odgovorna oskrba z GSE opremo v podjetju TIPS zajema:

  • prizadevanje v smeri zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida naših izdelkov z optimiziranjem proizvodnih procesov,
  • uporabo obnovljivih virov energije,
  • zagotavljanjem najkrajših transportnih poti in
  • stalnim razvojem naravi prijaznih tehnologij in produktov.

Pomembno mesto v okviru naše odgovornosti zavzema zagotavljanje varnosti obratovanja naših vozil in naprav. Pri tem gre tako za varnost v odnosu do naših zaposlenih, uporabnikov, kot v odnosu do ožjega in širšega družbenega okolja, v katerem delujemo.


© TIPS d.o.o. Vse pravice pridržane.